انتشار آگهی نتایج انتخابات مجلس در آستانه اشرفیه

فرمانداری آستانه اشرفیه با انتشار آگهی رسمی نتایج انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد
در این آگهی که با شماره ۶۲۵۷-۱۱-ج در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ منتشر شد آمده است:

بسمه تعالی
آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه
در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه می‌رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه برگزار شد جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه ۵۲۴۵۳ بود که اشخاص زیر به ترتیب
۱ – آقای ابراهیم نجفی اسپیلی نام پدر رجبعلی دارای ۱۲۷۰۹ رأی
۲ – خانم ریحانه احمدی دهکا نام پدر ناصر دارای ۱۲۶۶۹ رأی
۳ – آقای فرهاد شوقی چهارده نام پدر حسین دارای ۱۱۱۹۹ رأی
۴ – آقای مرتضی رمضانی دستک نام پدر محمدعلی دارای ۱۷۹۸ رأی
۵ – آقای علیرضا تنهای کیسمی نام پدر غلامرضا دارای ۱۴۰۷ رأی
۶ – آقای محمد رسولی نام پدر موسی دارای ۱۱۹۶ رأی
۷ – آقای ابوالقاسم صفری نام پدر آقاگل دارای ۹۷۶ رأی
۸ – آقای محمد شعبانی لسکوکلایه نام پدر حاجی گل دارای ۲۷۹ رأی
۹ – آقای فیض الله اکبری دستک نام پدر شکرالله دارای ۲۴۶ رأی
۱۰ – آقای ابوطالب مرادی رودپشتی نام پدر امید علی دارای ۲۲۳ رأی
۱۱ – آقای موسی روز به نام پدر عباس دارای ۱۲۱ رأی
۱۲ – آقای اسماعیل ندیمی ایشمان کماچالی نام پدر حسین دارای ۱۱۳ رأی
۱۳ – آقای علی کاووسی طیولا نام پدر محمد حسین دارای ۷۶ رأی
۱۴ – آقای ابوالفضل ولی زاده نام پدر حاج آقا دارای ۷۲ رای
۱۵ – خانم معصومه حسین پور نام پدر اسماعیل دارای ۷۰ رأی
۱۶ – آقای قاسم غلامی کفترودی نام پدر عیسی دارای ۱۸ رأی
می باشند اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه برای قبول شکایات آماده می باشد.
در ضمن به استناد تبصره های ۱، ۲، و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نمایند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
حمید رضایی لاکسار فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه
مرکز حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه