- جلال شرق - http://jalaleshargh.ir -

بخش فیزیو تراپی بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه راه انداری می شود

رئیس شبکه بهدا شت و درمان آستانه اشرفیه اعلام کرد با اختصاص ۷ میلیارزد ریال بخش فیز یوتراپی بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه راه اندازی می شود .

به گزارش جلال شرق ، دکتر محمد رضا محدث  با بیان این خبر به جلال شرق گفت: در دیداری  که با حضور  دکتر محمدحسین قربانی  نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون وزیر بهداشت و درمان  برگزارشد بعضی از  امکانات  تجهیزات مورد نیاز بیمارستان کوثر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود : در این دیدار یکی از شاخص های بیمارستان کوثر که در ارزیابی ها ی سالانه بیمارستنان های گیلان مورد استفاده قرار می گرفت و بیمارستان کوثر فاقد این آیتم بود بخش فیزیو تراپی بیمارستان بود که همین عامل باعث شد که این بیمارستان با داشتن آیتم های مناسب در بخش های دیگر ، نتواند در سطح بیمارستانی ارتقا یابد.

دکتر محدث  ادامه داد: در این دیدار مبلغ ۶ میلیارد ریال برای راه اندازی، تعمیرات و تجهیزات  بخش فیزیوتراپی بیمارستان کوثر  و مبلغ یک میلیارد ریال بابت نوسازی وسایل و ملزومات شبکه بهداشت و درمان و خانه بهداشت تابع اختصاص داده شد