- جلال شرق - http://jalaleshargh.ir -

تصاویر ی برگزیده ازآیت الله امینیان از عکس های آرشیوی «جلال شرق »

در سومین سالگرد عروج عرفانی عالم ربانی حضرت آیت الله امینیان  ،بخش تحریریه جلال شرق  به انتشار بعضی از عکس های آرشیوی خود اقدام کرده که دیدن و تجدید خاطره با آن ، یادآور درس اخلاق و آموزه های رفتاری آن عالم ازدنیا رفته است.

جلال شرق ،  عکس های انتشار یافته در این بخش حاوی دیدارها  بزرگان علمیه و مسئولان کشوری و لشکری و مراسم وفات و تشییع جنازه و مراسم بزرگداشت  طی دو سال گذشته است.

 

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF