- جلال شرق - http://jalaleshargh.ir -

دیواره های پل خشتی نیاکو آستانه اشرفیه در معرض تخریب قرار دارد

آب بردگی بخشی از دیواره های پل خشتی نیاکو که توسط میراث فرهنگی بازسازی و نوسازی شده است با ورود آب زراعی سال جاری بیشتر در معرض تخریب قرار گرفته است.

به گزارش جلال شرق ،  فرماندار  آستانه اشرفیه در حاشیه بازدید از   پل خشتی  نیاکو  گفت: پل خشتی که بر روی نهر آبرسانی توسط میراث احداث و باز سازی شده است  متاسفانه نگرش لازم به میزان آب خروجی و ورودی به پل لحاظ نشده و مشکلاتی را برای مردم روستا از حیث آب بردگی نهر ایجاد کرده است.

رحیم حیدری  با اشاره به بازدید چندماه گذشته خود از این پل تاریخی  اظهار کرد : بر اساس بازدیدی که با حضور رئیس اداره آبیاری و سایر نهادها انجام شده بود قرار شد که دهیار و شورای روستا  پیمانکاری را انتخاب و با توجه به انباشت شن موجود  در نهر  ، میزان هزینه آن را بعد از برداشت شن برآورد کنند ولی متاسفانه بعد از بازدید هیچگونه ارزیابی به فرمانداری و یا به اداره  آبیاری ارائه نشد ه است.

وی افزود : در آن دیدار پیشنهاد شده بود که نسبت به گابیون بندی دیواره های پل از سوی مردم با گرفتن تورگابیون بندی از اداره آبیاری  و با استفاده از دانش فنی مهندسان  آبیاری انجام گیرد که متاسفانه در این زمینه هم مراجعه انجام نگرفت و توری گابیون از آبیاری دریافت نشد

حیدری با بیان اینکه کار اصلی را باید مردم و با همکاری اداره آبیاری انجام دهند  ادامه داد:  فرمانداری و اداره آبیاری آمادگی لازم را دارد  که با در اختیار قرار دادن توری و سنگ به اعضای شورا و دهیار منطقه برای گابیون بندی  و با کمک مردم نسبت به دیواره سازی  پل خشتی برای جلوگیری از  آب بریدگی دیواره پل اقدام کنند

گفتنی است در بازدید از این پل تاریخی نیاکو  ، معاون میراث فرهنگ  استان ، بخشدار مرکزی و روسای ادارات میراث فرهنگی ، آبیاری ، بنیاد مسکن ، جهادکشاورزی و… حضور داشتند

 

 

که معاون میراث فرهنگی استان گیلان به همراه بخشدار مرکزی و تنی چند از روسای ادارات وی را همراه می کردند