یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
آخرین اخبار
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ، ساعت ۰۷:۳۱ 210 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :47586

فرصت های پیش روی انقلاب ونظام جمهوری اسلامی

سرویس یادداشت پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ،به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی  متن یادداشتی با عنوان « فرصت های پیش روی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی » به دفتر پایگاه اطلاع رسانی ارسال شده است که برتابنده دیدگاه نویسنده متن جناب آقای « دکتر حسن حبیبی » است

فرصت های پیش روی انقلاب ونظام جمهوری اسلامی
فرصت ها به معنای وجود زمینه های مطلوب درمحیط بیرونی کشوراست که با بهره برداری از آن می توان به نتایج درخوری دست یافت.
@فرصت های داخلی

۱-مردمی بودن:
انقلاب اسلامی ایران صرفا انقلابی کارگری،دانشجویی ویا صنفی نبوده ؛ازاین رو یکی از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب ،بسیج عمومی مردم بود.نظام سیاسی هراندازه دراداره امورجامعه ازمشارکت عمومی بیشتری برخوردارباشد به همان میزان مقبولیت بیشتری می یابد.بنابرین حضورمردم به عنوان سرمایه اجتماعی درصحنه برای رفع مشکلات کنونی وآینده انقلاب اسلامی همانند آغاز آن،فرصتی مناسب برای انقلاب به شمارمی آیدتا به پیشرفت واعتلا رسد.

۲-پیشرفت های علمی وفناوری
یکی ازمواردی که زمینه ساز پیشرفت وارتقای طراز بین المللی وقدرت هرکشور،پیشرفت های علمی وفناوریست ؛جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه درطول چهاردهه پیشرفت های درخوری دست یافته است؛یازده برابررشدعلمی جهان این خود فرصت مناسبی برای اعتلای انقلاب اسلامی فراهم آورده است.

@فرصت های بین المللی
۱-افول هژمونی آمریکا
بافروپاشی اتحادجماهرشوروی ؛آمریکا درعرصه بین المللی جایگاه ممتازیافت؛به گونه ای که توانست دربحران های بین المللی مختلفی نظیرعراق ،یوگسلاوی سابق،سومالی هاءیتی وافغانستان مداخله کند.اما به نظرمی رسد تحولات پس از۱۱سپتامبر،هژمونی آمریکاراباچنان چالشی روبه روساخته که این کشوردیگرنمی تواند به تنهایی درحل بسیاری ازمعادلات بین المللی ؛سیاست هایی متناسب وموجه رااعمال کندبویژه با ظهورقدرت چین درشرق آسیا وبرزیل درآمریکای لاتین وآلمان دراروپا وهنددرجنوب آسیا وروسیه درشرق اروپا و ایران درمنطقه غرب آسیا.
وعصرتک قطبی آمریکا به سوی ساختارهای چندقطبی درآمده است.

ازمنظرسیاسی وامنیتی ؛ایالات متحده همواره درمنطقه خلیج فارس وپیرامون مرزهای ایران؛سیاست های استیلاجویانه داشته است.باتضعیف هژمونی آمریکا شاهد کم رنگ ترشدن حضورهمه جانبه این کشوردرمنطقه وتهدیدموقعیت ژئوپلتیک ایران خواهیم بود .ازسوی دیگر ، این فرصت برای جمهوری اسلامی نیزفراهم می آید که به عنوان قدرتی منطقه ای،درمعادلات امنیتی نقش بی بدیلی راایفا نماید.همچنین مقاوت مردم برخی کشورها درمقابل سیاست های غرب نظیر سوریه ویمن و….زمینه های افول بیشترهژمونی امریکا فراهم آورده.

۲-آینده جمعیت وجایگاه مسلمانان
امروزه اسلام دیگرنه به عنوان مسئله سیاست خارجی اروپا؛بلکه بعنوان یکی ازدغدغه های سیاست خارجی آن به شمارمی آید.
امروزاسلام به عنوان دومین دین بزرگ (به لحاظ پیروان) دربیشترکشورهای اروپایی رو به گسترش است .بی تردیدمسلمانان درسال های آینده نیروی اجتماعی وسیاسی موثری درچارچوپ اتحادیه اروپایی خواهندبود وبرتصمیم گیری ها وسیاست داخلی وخارجی اروپا تاثیرمستقیم خواهدداشت.
وعواملی دیگری نظیر۳-بحران های اقتصادی جهانی۴-ناکارآمدی سازمانهای بین المللی۵-محدودشدن فرصت استفاده از زور(قدرت نظامی)۶-بیداری اسلامی درکشورهای خاورمیانه۷-پتاسیل های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را می توان نام برد.

به قلم : دکتر حسن حبیبی

 

کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است