- جلال شرق - http://jalaleshargh.ir -

گزارش تصویری از صید ماهیان استخوانی در بندر کیاشهر

جلال شرق ، در آخرین روزهای صید ماهیان استخوانی در دریای خزر ، صیادان بندر کیاشهر آخرین تلاش های خود را برای صید ماهیان با پهن کردن پره های صیادی به کار می گیرند تا با  اتکا به خداوند رزاق و پشتکار خود ، سفره رزق زندگی را پر رنگ تر کنند.

تصاویر زیر که توسط جواد حلوائی ثبت و ضبط شده است  تلاش های صیدان را از  صید ماهیان سفید در عصر امروز  توسط
پره صیادی بندر کیاشهر در حوالی پل چوبی  نشان می دهد.