سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی آزاد سازی بستر سفیدرود
با دستور دادستانی آستانه اشرفیه ؛12 نوامبر 2019

۴۰هزار متر مربع از بستر سفید رود آزاد سازی شد

با دستور دادستانی آستانه اشرفیه ۴۰هزار متر مربع از حرائم بسترسفید رود که به تصرف در آمده بود آزاد سازی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، رئیس اداره آب منطقه ای آستانه اشرفیه طی گفتگو با جلال ...