پنج شنبه, ۶ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی ارجمند
17 جولای 2016

درگذشت غریبانه یک مرد بزرگ

جمشید ارجمند در گذشت. بی سر و صدا. نه غوغای عوام را برانگیخت و نه ستایش خواص را. مظلومانه رفت تا ما یک بار دیگر به خود آییم و بفهمیم که این همه سر و صدایی که برای درگذشت عباس ...