شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی اندر فواید خواب
10 می 2018

اندر فواید خواب مدیران و مسئولین در نشست کتابخوان شورای اداری شهرستان آستانه اشرفیه

جلال شرق ، از مزایای نشست شورای اداری همین بس که فرصتی است تا مسئولین  و مدیران اجرایی شهرستان    ضمن دیدار با  هم  اندر فواید خوابیدن نیز ،  حتی به اندازه یک چرت کوتاه ، سرلوحه برنامه های فردی خود ...