سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی تامین منابع آب‌های زیر زمینی
به مناسبت روز غار پاک؛24 سپتامبر 2019

غارها مسیر برون‌رفت از چالش کم‌آبی

غارها نقش بسزایی در تامین منابع آب‌های زیر زمینی دارند، با مطالعه غارها می‌توانیم سطح منابع آبهای زیر زمینی را بسنجیم و اینکه در چه وضعیتی قرار دارند و در آینده به چه صورت خواهند بود، همچنین می‌توان فهمید که در آینده ...