جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی تولید ملی
9 آوریل 2018

بومی سازی فناوری هسته ای؛ نماد اقتدار ملی

روز ملی فناوری هسته ‌ای یادآور ایمان و عزم دانشمندان جوان این مرز و بوم در اثبات توانمندی ‌های علمی کشور محسوب می شود که با اتکا به توان متخصصان داخلی این صنعت بومی سازی شده و فرصتی به دست ...