دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی خارج
29 ژوئن 2016

اگر خارج بد است چرا خودت رفتی؟

سرویس یادداشت جلال شرق افشین خماند سردبیر سایت ورزش جهان در واکنش به حملات مجازی گروهی فوتبالی به طارمی و رضاییان ،چند نکته را بیان کرد. خارج بد است جز برای … روزگار اعتماد است ،همه چیز آن قدر سریع اتفاق ...