دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی خوشاد
شهردار بندر کیاشهر اعلام کرد :27 می 2016

بودجه ۸میلیارد و ۶۰۰میلیون تومانی شهرداری بندر کیاشهر در سال ۹۵

شهردار بندر کیاشهر از تخصیص بودجه ۸میلیارد و ۶۰۰میلیون تومانی شهرداری بندر کیاشهر در سال ۹۵خبر داد حمید خوشاد در گفتگواختصاصی با جلال شرق با بیان اینکه در سال ۹۴ شورای این شهر بودجه ای معادل ۷میلیارد تومان مصوب کرده ...