پنج شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی رابطه جنسی
18 ژوئن 2018

افشاگری تکان دهنده از تجاوز جنسی در آمریکا /« سیاست مداران » و « سینماگران » غربی پیشتاز در فساد اخلاقی

زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله‌ی هیجان جنسیِ نوع مرد و جنس مرد است. بقیّه‌ی حرف‌هایی که می‌زنند، مثل قضیّه‌ی عدالت جنسیّتی و این حرفها، همه حرف است و ظاهر قضیّه است، باطن قضیّه آن ...