شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی روزکارگر
رئیس اداره تعاون ، رفاه و امور اجتماعی خبر داد:26 آوریل 2018

حدود ۱۰ هز ار نفر از کارگران استانه اشرفیه از مزایای بیمه اجباری بهره می برند

رئیس اداره تعاون ، رفاه و امور اجتماعی شهرستان آستانه اشرفیه  در نشست با امام جمعه  از بهره منتدی نزدیک به ۱۰ هزار نفر از کارگران این شهرستان از بیمه اجتماعی اجباری خبر داد: به گزارش جلال شرق ، محمد ...