چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی رکاب زن شیرازی
دوچرخه سوار شیرازی ؛26 آوریل 2018

دوچرخه سوار شیرازی ؛مسیر اردبیل تا مشهد را با شعار حمایت از کالای ایرانی رکاب می زنم

رکاب زن شیرازی مسیر اردبیل تا مشهد را با هدف اشاعه ترویج دو چرخه سواری وبا شعار حمایت از کالای ایرانی رکاب خواهد زد. به گزارش جلال شرق ،  علی رضایی که شب گذشته وارد شهر مذهبی آستانه اشرفیه شده ...