جمعه, ۲ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی زنان را خانه نشین کنیم
29 آوریل 2018

رییس جمهوری : نمی توانیم زنان را خانه نشین کنیم

رییس جمهوری در بیست و نهمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران گفت : امروز زنان تحصیل کرده ایرانی دارای مهارت و شغل هستند و نمی توانیم به آنها بگوییم که در خانه بنشینید و کار نکنید. به گزارش جلال شرق ...