چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی سرخ
15 ژوئن 2016

روغن هایی که سلامت ایرانیان را سرخ می کنند

سال هاست که با تغییر فرهنگ غذایی ایرانیان، روغن های سرخ کردنی جزء لاینفک غذاهای ما شده است و ترکه تجارت آن بر جان سلامت جامعه می خورد. به گزار ش جلال شرق ، در تبلیغ روغن‌ها ادعا می شود ...