یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی سوفیا
23 ژوئن 2016

«فهمیدی یا نه؟ »

سرویس طنز جلال شرق ، «ببین بابای سوفیا، این خط، این هم نشان، یا سوفیا را به من می‌دهی یا من می‌روم از یک دختر دیگر خواستگاری می‌کنم. فکر نکنی من الکی تهدید می‌کنم‌ها. من دقیقا عین همان آقاهه هستم ...