سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی سیما منظر
سیمای بی‌منظر بندرکیاشهر مظلوم8 نوامبر 2019

ضعف مشهود نظارتی شورای اسلامی شهر کیاشهر مهم‌ترین علت یکنواختی مدیریت این شهر است

  جدای از بی‌رغبتی در مدیریت شهری، ضعف مشهود نظارتی شورای اسلامی شهر کیاشهر به عنوان مهم‌ترین علت یکنواختی مدیریت این شهر است که کیاشهر بزرگ را که روزی مدعی شهرستان شدن بود به شهری با سیمای بی‌منظر تبدیل کرده ...