یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی شهرستان
26 ژوئن 2020

به کجا چنین شتابان !! / آستانه  اشرفیه را چه شده است ؟

سرویس یاد داشت جلال شرق ، در ادامه تغییرات مدیران شهرستان آستانه اشرفیه  و در اختیار گرفتن امور تام شهرستان توسط نماینده عالی دولت  در عزل و نصب های مدیران اجرایی که به روال گذشته قبلا با هماهنگی نماینده شهرستان ...
27 می 2016

درخواست قربانی و استاندار از وزیر فناوری و ارتباطات : شهرستان شدن بندر کیاشهر

در جلسه شورای اداری آستانه اشرفیه نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر و دکتر محمد علی نجفی استاندار گیلان  از وزیر فناوری و ارتباطات درخواست کردند در تحقق شهرستان شدن بندر کیاشهر دیدگاه مردم و مسئولین این شهرستان و ...