شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی شهید عبدالکریمی
22 ژوئن 2016

بزرگداشت شهدای هفتم تیر با محوریت شهید عبدالکریمی در شهرستان لنگرود برگزار خواهد شد

بزرگداشت شهدای هفتم تیر با محوریت گرامی داشت یاد و خاطره شهید عبدالکریمی در شهرستان لنگرود برگزارخواهدشد به گزارش جلال شرق ، فرماندار شهرستان لنگرود در جلسه هماهنگی برای برگزاری این بزرگداشت گفت :بزرگداشت های مختلفی در شهرستان برگزار شده است ...