یکشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی طارمی و رضاییان
29 ژوئن 2016

اگر خارج بد است چرا خودت رفتی؟

سرویس یادداشت جلال شرق افشین خماند سردبیر سایت ورزش جهان در واکنش به حملات مجازی گروهی فوتبالی به طارمی و رضاییان ،چند نکته را بیان کرد. خارج بد است جز برای … روزگار اعتماد است ،همه چیز آن قدر سریع اتفاق ...