یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاون وزیر فرهنگ:5 آگوست 2019

خبرنگاران بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سختی و زیان آور بودن شغل خبرنگاری اشاره کرد و گفت: خبرنگاران بیش از دیگران در معرض خطر هستند چراکه گاهی اعلام اتفاقات با منافع اشخاص در تعارض ...