سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی هیات دولت
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:18 سپتامبر 2019

دشمنان منطقه باید از پاسخ هشدارآمیز یمنی ها درس بگیرند

رئیس جمهور، مقاومت ملت‌های بیدار و هوشیار منطقه را شعله خاموش‌ناشدنی دانست و با تاکید بر اینکه “به جای اتهام زنی، قدرت ملت‌ها را باور کنید و هیچ دولتی در کار نیست بلکه ملت‌ها به پا خاسته‌اند”، تاکید کرد: دشمنان ...