یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی وزارت كشور
سخنگوی وزارت کشور:1 سپتامبر 2019

کمک داوطلبان انتخابات به اشخاص، خیریه‌ها و اماکن مذهبی جرم است

سخنگوی وزارت کشور گفت: جرایمی مثل خرید و فروش رای، کمک های نقدی و غیرنقدی و توزیع اقلام و لوازم توسط داوطلبان انتخابات مجلس جرم بوده و در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها مدنظر قرار می گیرد. به گزارش پایگاه ...