سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار
بایگانی پرتو درمانی
به مناسبت هفته آگاهی در مورد تومور مغزی؛27 اکتبر 2019

هرآنچه از تومور مغزی باید بدانیم

بیست و ششم اکتبر تا دوم ماه نوامبر هفته جهانی آگاهی در مورد تومور مغزی نامگذاری شده است. هدف این رویداد انجام فعالیت‌های مشترک در جهت افزایش آگاهی و جلب توجه عمومی نسبت به چالش‌های خاص تومورهای مغزی، تاکید بر ...