شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی پل شیشه ای
30 ژوئن 2016

افتادن به جان پل شیشه ای با چکش!

اکتبر پیش بود که پل شیشه ای به طول ۴۳۰ متر و ارتفاع ۳۰۰ متر از سطح زمین در کوههای “یونتای”-استان هنان- که عنوان بلندترین پل شیشه ای جهان را داراست- هنگام عبور توریست ها تَرَک خورد و باعث هراسان ...