پنج شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی کاهش مطالعه در جامعه
15 جولای 2018

نامهربانی با «یار مهربان»

غربت کتاب و کتابخوانی و سیر نزولی مطالعه از جمله نگرانی های جامعه ایرانی است که باعث شده متخصصان و کارشناسان امر بعضی اوقات از عباراتی مانند «نامهربانی با یار مهربان» و «قهر فرهنگی» برای توصیف این وضعیت استفاده کنند. ...