شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹
آخرین اخبار
بایگانی کم ابی
27 ژوئن 2018

دیوارهایی که با آب آشامیدنی قد می کشند

هفته صرفه جویی در مصرف آب که از اول تیرماه آغاز می شود، شعارها، تاکیدها، نگاه ها و دستورالعمل ها به سمت مصرف بهینه آب می چرخد، اما هر روز ده ها مجوز انشعاب مصرف آب آشامیدنی برای ساخت خانه ...