یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی تعریض خیابان
معاون فرمانداری آستانه اشرفیه :29 اسفند 1396

قطع اشجار سالم باعث خواهد شد که آیندگان نسبت به ما قضاوت خوبی نداشته باشند

سرویس تحریه پایگاه خبری جلال شرق : پس از انتشار یادداشت مدیر مسئول پایگاه خبری جلال شرق  با عنوان «چرایی اجرای یک پروژه مصوب شورای شهر آستانه‌اشرفیه » خبرنگاران این رسانه با حضور در جمع موافقان و مخالفان و مصاحبه ...