شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی تقویت و توسعه مناسبات بانکی بین ایران و ترکیه
۲۹ فروردین ۱۳۹۷

تحکیم روابط ایران و ترکیه به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان است

رئیس جمهوری با تاکید بر تقویت و توسعه مناسبات بانکی بین ایران و ترکیه گفت: تحکیم روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تهران- آنکارا به نفع دو ملت و صلح و ثبات در منطقه و جهان است. به گزارش ...