چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۲:۵۲
آخرین اخبار
بایگانی توقیف بستر رودخانه
با تصویب شورای صیانت از اراضی وجنگل های شهرستان آستانه اشرفیه20 آبان 1399

هرگونه فعالیت  بستررودخانه ای در دهستان کیسم  متوقف شد

در دهمین جلسه شورای صیانت از اراضی وجنگل های شهرستان آستانه اشرفیه  توقف هرگونه فعالیت  بستررودخانه ای در دهستان کیسم  تصویب شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جلال شرق ، رییس دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه  با اشاره  به دستورالعمل نحوه ...