شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی تولید ملی
۲۰ فروردین ۱۳۹۷

بومی سازی فناوری هسته ای؛ نماد اقتدار ملی

روز ملی فناوری هسته ‌ای یادآور ایمان و عزم دانشمندان جوان این مرز و بوم در اثبات توانمندی ‌های علمی کشور محسوب می شود که با اتکا به توان متخصصان داخلی این صنعت بومی سازی شده و فرصتی به دست ...