جمعه, ۱۰ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی روبات
۶ خرداد ۱۳۹۵

روباتی که قلب و احساس دارد و می خندد!

پیپر احساسات انسان را می فهمد و دارای یک موتور عاطفی است که به واسطه آن می تواند علاوه بر لحن صدا، اشاره ها و عبارت ها را درک کند. به گزارش جلال شرق ، تاکنون از انسان های بی ...