یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی سوانح ریلی
۸ فروردین ۱۳۹۷

دولت به اهمیت حمل و نقل ریلی پی نبرده است / عامل اصلی سوانح ریلی عمر بالای ناوگان است

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه عمر بالای ناوگان ریلی عامل اصلی سوانح در این حوزه است، گفت: دولت باید بداند ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی بدون ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی هدر رفت منابع است. ...