شنبه, ۲ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی شاخص امید به زندگی
۷ فروردین ۱۳۹۷

شاخص امید به زندگی ایرانیان افزایش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص امید زندگی در پنج سال اخیر در بین مردان ایرانی یک سال و در بین زنان ۱٫۵ سال افزایش یافته است. به گزارش  جلال شرق ، شاخص امید زندگی در بدو تولد بر اساس ...