چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی شرکت نسبی
۱۵ خرداد ۱۳۹۵

“نتایج انتخابات شرکت نسبی اشرفیه دکتر ضیایی و شرکاء “

مجمع عمومی عادی شرکت نسبی اشرفیه دکتر ضیایی و شرکاء پیش از ظهرامروز در حسینیه آل محمد (ص ) آستانه اشرفیه برگزار شد به گزارش جلال شرق ،در این نشست پس از استماع گزارش مدیرعامل و ارائه گزارش سالانه درباره ...