یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی میزانی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

ادب مرد به ز دولت اوست

سرویس یادداشت جلال شرق ؛ 🔻 این روزها بسیار از اخلاق صحبت می شود. در سیاست، اقتصاد فرهنگ اجتماع و ورزش در همه عرصه هایی که به نوعی افراد در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند و مراوده می کنند ...