چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین اخبار
بایگانی پیشگیری از جرایم
۱۸ خرداد ۱۳۹۵

دادستان آستانه اشرفیه از کاهش جرایم سرقت ، ضرب جرح و موادمخدر در این شهرستان خبر د اد

دادستان آستانه اشرفیه  در نشست ستادپیشگیری از جرایم از کاهش سرقت ، ضرب و جرح عمدی و مواد مخدر در این شهرستان خبر داد. به گزارش جلال شرق ، علی راشد با بیان اینکه در نگه داری از حریم ها ...