پنج شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۸:۰۲
آخرین اخبار
9 آبان 1394 ، ساعت 20:59 1,700 بازدید چاپ این نوشته کد نوشته :5844

پاسخ ابوذر ندیمی به جوابیه قربانی

به گزارش جلال شرق ، پس از انتشار مطلبی از نماینده محترم لاهیجان  و جوابیه  نماینده محترم آستانه اشرفیه  جناب آقای ابوذر ندیمی در روز نوشت روز شنبه ۹ آبان در سایت زبان گویا پاسخ هایی را ارائه دادند که سایت خبری جلال شرق عیناً جهت تنویر افکار عمومی در این پایگاه خبری قرار داده است.
چاه!
زیرهرکاسه !
چاه مکن بهرکسى!  اوّل خودت بعداً کسى!
بعضى! گمان داشتندبا شلوغ بازى وشلوغ کارى!ازموضوع تغییرات !
کلاهى تدارک بینند؟!
ولى !این -شهرت -خود گرفتار ان گردیده است
وباقسم وایه درصدد اثبات یک نکته معمولى برامده اند که ؛
انها که مخالف تغییر هستند با رونده مخالف نیستند بلکه ٠٠٠٠
خوب ما هم همین مطلب را براى دوستان همان شهر! در این شهر؟! داشتیم که :
برادردعوا بر سر ان کسى نیست که به قول شما استاندارمحترم تشخیص داده اند برود وجابجا گردد
بلکه بر سر کسى است که ؛مى ماند!؟
جالب نیست که ؛هم دران شهر وهم در این شهر!؟ یک -شهرت -ودوستان نزدیک انان ؟! دنبال ماجرا از طومار تا ٠٠٠٠  بودند
یک -شهرت -در دوشهرستان !؟
یکى -دفاعى- ودیگرى -تهاجمى- ؟!
یکى له ودیگرى علیه !؟
یکى درهمان موضعى که -اینان -در این شهر دارند
ودیگرى جهت عکس  ان ٠٠٠!؟
در دونقش ( مثل فیلم ها)
همه مطلب همین بود که :اوج دلسوزى وعلاقه به مسئول رونده؟ چرا باید از افراد منسوب به یک -نماینده -محترمى از شهرستانى باشد که با نگاه واردات به  این مسئول محترم رویکرد دارند
که درهمین سیاهکوچه طرز دیگرى ودر بین الصلاتین به نحو متفاوتى ان موضوع  راروایت نمودند
پشت طومار چه داستانى از ان شهرتا این شهر وجودددارد؟!
مردم البته هوشیارند که :
١-چرا باید نویسنده وامضاء گیرنده مرتبط با همان -شهرت- شهر بغلى باشند؟!
٢-چرا باید به نام – تقدیروتشکّر – از دانش اموزان تا شهروندانى که از – پشت صحنه – باخبر نیستند تقاضاى امضاء گردد؟!
٣- چرا این تغییر مصداق – کینه وبغض – است ولى شهر بغلى مصداق لطف ومرحمت !؟
۴- چرا باید ان تغییر – خواسته دولت – واین یکى را ٠٠٠٠ خواند
ایا واقعاً زیر هر کاسه ! نیم کاسه اى نیست
حالا ما اعلام مى داریم که هرچه دولت واستاندار بپسندند ولو جابجایى مطلق که یکى بروند ودیگرى بیایند! همین

امادگى !

مابه جهت اثبات دورنگى هاازیک سو ( توسط بعضى !؟)  ونیز به دلیل سرعت کارکرددرجابجایى هاامادگى داریم تا درباب سهولت وهمراهى با کاراستاندارى محترم ،هرگزینه معرّفى شده از ان مقام محترم حتّى جناب اسماعیلیان را پذیرا باشیم.

تا معلوم گرددکه اوّلاً چقدر بین ان سخن وواقعیت تفاوت وجوددارد

ثانیاً ایشان را که تجربه اى بیشتر! از مبارزه با دورنگى ها پیداکرده است را به همان مقام قبلى رجعت دهیم

اینکه درقبل از انقلاب چه فرصت هاى اموزشى بود وانتخاب ها چه علل مادى وشغلى داشت

ویا به نعمت سهمیه چه فرصت هاى جدید براى کسانى پیش امد

ومهارت با مدرک چه تفاوت دارد واین سى وشش سال به چه مقاطعى از تحصیل ورشته وکار وتجربه اندوزى گذشت وچه تفاوتى بین این مقاطع از تحصیل با رشته درسى ادعایى ایشان با مجلس و٠٠٠ وجوددارد

ویا کارکرد کاغذى  وواقعى چقدر فرق دارند را به زمان دیگرى واگذارمى کنیم

ویادخالت توسط چه شهرتى صورت مى پذیرد رانیز٠٠٠٠٠

ویا کارکردهاى چندده میلیاردى واقعى  دوشهرستان  در این سه سال  به تفکیک اعلام مى گردد

درهرحال ما مجدداً حسب صلاحدید اقاى استاندار محترم اماده پذیرش اقاى اسماعیلیان هستیم

و براى احترام مجدد به دوست همیشه ى انقلاب وانقلابیون ، خانواده شهداء وصداقت تمام عیار ایشان اماده هستیم

وبراى اثبات نغمه هایى که  علیه ایشان گفته مى شد والان قصد پوشش ان وجودداردهم به تفصیل صحبت خواهیم کرد

البته موضوع مداخله این -شهرت -در لاهیجان وسیاهکل را هم عندالضروره بیان مى داریم تا ٠٠٠٠

کانال تلگرام جلال شرق
ثبت دیدگاه
نام شما
نشانی پست الکترونیکی شما
متن دیدگاه

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است